Kontakt

Open Mind Centrum

Mickiewiczova 2
811 07 Bratislava
(mapa)

Tel.:
+421 911 595 183

Email:
openmind@openmind.sk

Poradenstvo

OSOBNÉ PORADENSTVO, KOUČING A INDIVIDUÁLNE KONZULTÁCIE V OPEN MIND CENTRE

V rámci Open Mind Centra ponúkame s vybranými lektormi aj možnosť individuálnych stretnutí a konzultácií na Vami zvolené témy. Pokiaľ vás niečo trápi a nechcete to riešiť v rámci seminárov, môže byť stretnutie jeden na jedného s lektorom vyhovujúcim riešením. Konzultácie sa konajú vo vopred dohodnutom čase a je potrebné si termín vopred zarezervovať emailom alebo telefonicky na týchto kontaktoch.

Individuálne konzultácie venované osobnému rozvoju, koučingu a poradenstvu ponúkajú títo lektori Open Mind Centra:

 

Katarína Runa

poradenstvo v oblasti osobného rozvoja:

- riešenie nespokojnosti v živote, práci alebo partnerstve

- sprevádzanie a podpora pri životných zmenách

- hľadanie a napĺňanie vlastného potenciálu

- hľadanie a rozpúšťanie nefunkčných presvedčení a vzorcov v živote

- vzťahové, partnerské a rodinné poradenstvo

- rozvíjanie ženskej esencie

 

 

 

 

 

 

Rastislav Ďurove

- Vzťahové a partnerské poradenstvo

- Rodinné poradenstvo

- Poradenstvo pre oblasť drogových a iných závislostí

- Hľadanie mužskej sily a poslania

- Rodinné, vzťahové a firemné (systemické) konštelácie

- Babandi - terapeuticko-masérska technika na harmonizovanie emočného tela a uvoľnenie duševných blokov, strachoch a depresií 

 

 

 

Des

Michaela Barkociová (zdravotné poradenstvo)

- informácie, ako dosiahnuť maximálnu efektivitu pri liečbe rôznych ochorení

- poradenstvo v oblasti zdravého životného štýlu a prevencie chorôb

- manažment liekovej a komplementárnej terapie pri chronických ochoreniach

- poradenstvo týkajúce sa alternatívnych možností liečby (homeopatia, fytoterapia)

- hľadanie a riešenie psychických príčin ochorení

 

 

 

 

profilovka1

Milica Štefánková 

- akreditovaná terapeutka metódy CESTA podľa BrandonBays

- terapeutka kraniosakrálnej terapie cestou hlbokej relaxácie.

- K metóde Cesta som sa dostala po dlhoročnom hľadaní spôsobov uzdravenia najmä fyzického tela. Na základe toho, čo som za cca 15 rokov vyskúšala a absolvovala (videla som, čo funguje a čo nie), považujem Cestu za najhlbšie pôsobiacu metódu, ktorá zmenila moje fungovanie snáď v každej oblasti môjho života

-  Absolútne verím v samoliečiacea samoregulačné schopnosti nášho JA, a preto sprostredkovávam toto poznanie  ďalším ľuďom - či už sprevádzaním v procesoch Cesty alebo prostredníctvom kraniosakrálnej terapie.

- Príležitostne tiež zdieľam to, čo je podľa mňa hodné zdieľania - informácie, či techniky, ktoré menia môj život a som si istá, že môžu zmeniť pohľad na seba, na dianie okolo seba ľuďom, ktorí chcú žiť iný život –  v úprimnosti k sebe samému, bez strachov, bez zbytočných masiek a prispôsobovania sa očakávaniam okolia, s vierou v seba ako tvorcu vlastného života.