Kontakt

Open Mind Centrum

Mickiewiczova 2
811 07 Bratislava
(mapa)

Tel.:
+421 911 595 183

Email:
openmind@openmind.sk

Čo mi môžu policajti

Čo mi môžu policajti

Interaktívna prednáška pre užívateľov návykových látok, ktorí sa kvôli drogám dostali alebo sa môžu dostať do problémov so zákonom. Záujemcom o túto tému jednoducho a zrozumiteľne vysvetlíme, aké právne riziká súvisia s užívaním nelegálnych drog,  čo si môžu policajti dovoliť pri bežnej prehliadke, aké sú najčastejšie tresty za držbu malého množstva  drog ako aj mnoho ďalších užitočných informácií, po ktorých vypočutí  sa budete cítiť sebaistejšie a bezpečnejšie. Na záver prednášky bude priestor na otázky z publika a moderovanú diskusiu k najpálčivejším témam :)

Základné okruhy prednášky:

Predpoklady trestnoprávnej zodpovednosti – čo všetko sa na Slovensku považuje za trestný čin, čo ovplyvňuje závažnosť spáchaného skutku, a ako pri vyšetrovaní veci postupujú orgány činné v trestnom konaní

Kontakt s políciou – aké sú oprávnenia policajtov pri bežnej kontrole, kedy môžu pristúpiť k osobnej prehliadke, a čo si pri nej môžu dovoliť

Sankcie v trestnom konaní – aké tresty hrozia za držbu drog a iné nezákonné nakladanie s drogami, a aké postupy použiť, aby obvinený dosiahol čo najlepší výsledok v trestnom konaní

Register trestov – ktoré sankcie majú za následok zápis do registra trestov, čo to znamená pre ďalší život, kedy a ako žiadať o zahladenie odsúdenia v registri trestov

Dizajnérske drogy – čo je podstatou nových drog vyrábaných ako legálne alternatívy ku „klasickým“ nelegálnym látkam, a aké sú riziká ich užívania

Bezpečnejšie užívanie drog – ako užívať drog s čo najmenším rizikom ohrozenia zdravia, čo robiť v kritickej situácii, a na koho sa obrátiť, ak je potrebné privolať pomoc

Drogová závislosť – aké druhy drogovej závislosti existujú, aké príznaky si treba všímať pri postupnom vzniku závislosti, a ako ju úspešne zvládať

 

Miesto konania kurzu: Bratislava, Open Mind Centrum, Mickiewiczova 2

 

Možná je aj platba v hotovosti pred konaním prednášky. Z organizačných dôvodov však prosíme o oznámenie Vašej účasti na prednáške na e-mailovej adrese reset@rastamama.sk

 

Súvisiaci kurz: Drogový rýchlokurz pre rodičov a pedagógov

Prihlášky môžete odoslať aj na tejto linke (klik).

Foto: Shutterstock

Termíny kurzov a objednávky

Ľutujeme, ale pre tento kurz momentálne nemáme žiadne voľné termíny.

Dôležité: Aby ste sa uistili, že naše správy pre Vás neskončia v spamovom koši,
prosím, pridajte si adresu openmind@openmind.sk do Vášho adresára. Ďakujeme!