Kontakt

Open Mind Centrum

Mickiewiczova 2
811 07 Bratislava
(mapa)

Tel.:
+421 911 595 183

Email:
openmind@openmind.sk

Pre páry

Tajomná púť po stopách záhadných ciest Márie Magdalény a zahalenej bohyne – a stredozemné more

Tajomná púť po stopách záhadných ciest Márie Magdalény a zahalenej bohyne – a stredozemné more

Jesenná rovnodennosť s rituálmi, obradmi a poznávaním neznámeho v severnom Španielsku (letecky).

Zenergizuj svoje telo

Zenergizuj svoje telo

Letný zážitkový workshop s individuálnym prístupom v malej skupine

Vaše telo je základom a metaforou vášho života. Je vyjadrením vašej existencie. Je vašou encyklopédiou a príbehom vášho bytia. Má svoje potreby - nielen tie fyzické, ale aj duševné.

Docieliť súhru tela i duše je o získaní rovnováhy.  Kde však brať silu, čas a chuť na to, aby telo malo dostatok energie, ktorá sa zúročí v snahe o vyvažovanie?

Základná škola sebakoučovania

Základná škola sebakoučovania

Ako posilniť seba samého a vytvoriť si život, aký skutočne chcete žiť – cyklus štyroch zážitkových workshopov a jedného úvodného. 

Keď chceme niečo zmeniť, musíme byť sami sebe všímavými sprievodcami. Potom zistíme, že to, čo v živote dosahujeme, nezávisí natoľko od času, ako od našej chuti. A že neexistuje jedna dlhá cesta, ale mnoho ciest, ktoré nás k cieľu dovedú za rozdielnych podmienok. Tiež si všimneme, že šťastné okamihy, kedy nám ide všetko od ruky a pritom nás to baví, nie sú náhodné, ale že je možné privolať ich. A na tento účel je sebakoučovanie tým najefektívnejším nástrojom.

Ako nájsť prácu snov

Ako nájsť prácu snov

Pozývame vás na  intenzívny interaktívny workshop, na ktorom vám ukážeme, ako nájsť prácu svojho srdca, ktorá prežiari váš život naplnením a radosťou. Workshop je vhodný pre nezamestnaných, osoby hľadajúce nové uplatnenie, pátrajúce po svojom skutočnom životnom poslaní, záujemcov o určité pracovné pozície, študentov a rodičov študentov rozhodujúcich sa pre ich budúci študijný smer.

Rodinné konštelácie

Rodinné konštelácie

Konštelácie sú zážitkovou metódou nazerania na vzťahy, sú cestou ako sa pozrieť na to, kde leží príčina problému, ako získať dôležitý návod k riešeniu a pokojnou cestou ho napraviť.

Kurz intuitívneho vnímania

Kurz intuitívneho vnímania

Sme poslednou generáciou, ktorá ešte poznala život bez internetu. Dnes žijeme v dobe informácií. Bez ich využívania nie je dnešný rýchly život možný. V normálnom svete neprežijeme. Hodnota intelektuálnych schopností človeka rastie závratnou rýchlosťou. Aké schopnosti sú však dnes preferované? Samotné znalosti strácajú svoju hodnotu. Čo platilo dnes, zajtra už vďaka enormne rýchlemu vývoju vo všetkých oblastiach platiť nemusí.

Seminár Škola Biointernetu 1. Stupeň

Seminár Škola Biointernetu 1. Stupeň

Tento seminár je určený pre psychicky zdravých dospelých ľudí.
Cieľom seminára je informovať o možnostiach Biointernetu, naučiť sa vedome sa k nemu pripájať a naučiť sa niektoré praktické cvičenia na získavanie informácií. Prakticky si vyskúšať komunikáciu na báze svetla a opravovať poškodené informácie v minulosti, ktoré negatívne vplývajú na našu prítomnosť.

Vedomý pôrod, vedomé rodičovstvo

Vedomý pôrod, vedomé rodičovstvo

Cyklus šiestich stretnutí o prirodzenom pôrode a rodičovstve. Na týchto stretnutiach sa môžu budúce mamičky alebo páry dozvedieť, prečo je mimoriadne dôležité oživiť a zvedomiť spojenie so svojím lonom, čo sa deje so ženským telom a psychikou počas pôrodu, ako sa na pôrod najlepšie pripraviť, a aké sú práva ženy počas pobytu v nemocnici. Vysvetlíme si, prečo majú prvé chvíle po pôrode taký zásadný význam pre vzťah matky a dieťaťa, ako dojčiť bez komplikácií, a aké sú základné potreby malého bábätka. Budúci otcovia môžu zároveň lepšie pochopiť svoju úlohu počas pôrodu a naučiť sa optimálne využiť stabilizujúcu mužskú energiu počas pôrodného zážitku.

Konštelácie a šamanismus - Štyri duše

Konštelácie a šamanismus - Štyri duše

Tento nový seminár spája prvky šamanizmu - napr. kruhové poňatie sveta, cyklický čas a prechodové rituály - so systémovými konšteláciami do účinnej metódy osobného rozvoja a riešení rodinných, partnerských, zdravotných a pracovných problémov. Môže nám tiež poskytnúť odpovede na otázky typu: Kto sme, kam mierime a čo je to, čo nám v ďalšom rozvoji bráni?

Kompas života- Spoznaj sám seba

Kompas života- Spoznaj sám seba

Mnohí ľudia kráčajú životom bez toho, aby vedeli kto sú, odkiaľ prišli a kam idú. Trápia sa otázkami svojho zdravia, svojich vzťahov, svojich emócií. Premýšľajú v akých oblastiach života môžu uspieť a ako. Veľkú časť odpovedí môžu nájsť ak pochopia svoje nastavenie pri narodení sa v tomto časopriestore. A tiež dôsledky tohto nastavenia pre svoju povahu, emócie, zdravie a vzťahy.