Kontakt

Open Mind Centrum

Mickiewiczova 2
811 07 Bratislava
(mapa)

Tel.:
+421 911 595 183

Email:
openmind@openmind.sk

Konštelácie a vzťahy

Rodinné konštelácie

Rodinné konštelácie

Rodinné konštelácie sú jedinečnou metódou na zlepšenie rodinných a partnerských vzťahov. Jedná sa o liečenie duše netradičným a hravým spôsobom, ktoré si treba prísť ZAŽIŤ.

Vzťahy ako naše zrkadlo

Vzťahy ako naše zrkadlo

Víkendový transformačný seminár 

Čo nám zrkadlí náš partner a jeho správanie? Prečo si do života priťahujeme určitý typ partnerov? Aké dynamiky a princípy sa prejavujú v našich vzťahoch? Čo sa z toho môžeme o sebe dozvedieť a ako také poznanie môžeme použiť pre svoj osobný rozvoj a zlepšenie kvality našich vzťahov?

 Rodinné konštelácie

Rodinné konštelácie

Rodinné konštelácie sú metóda, ktorá veľmi jasne pomôže odhaliť problém, ktorý nás trápi. A problémom nie je nič iné, než zadržaná energia, ktorá nemôže voľne prúdiť.

Naše podvedomie si nesie informácie niekoľkých generácií.  Naše podvedomie pozná rodinné tajomstvá. Pozná osudy našich predkov.

Klub ohrdnutých žien (i mužov)

Klub ohrdnutých žien (i mužov)

(osôb v partnerskej či porozchodovej, porozvodovej kríze, osamelých, niekým opustených alebo niekoho opúšťajúcich) 

PRAVIDELNÉ STRETÁVANIA V BEZPEČNOM KRUHU

Konštelácie a šamanismus - Štyri duše

Konštelácie a šamanismus - Štyri duše

Tento nový seminár spája prvky šamanizmu - napr. kruhové poňatie sveta, cyklický čas a prechodové rituály - so systémovými konšteláciami do účinnej metódy osobného rozvoja a riešení rodinných, partnerských, zdravotných a pracovných problémov. Môže nám tiež poskytnúť odpovede na otázky typu: Kto sme, kam mierime a čo je to, čo nám v ďalšom rozvoji bráni?

Liečenie zlomeného srdca

Liečenie zlomeného srdca

Dvojdenný seminár o vedomom púšťaní starého, aby sme umožnili novému prísť a prejaviť sa...

Rodinné konštelácie so Zdenkou Tuškovou

Rodinné konštelácie so Zdenkou Tuškovou

Konštelácie sú zážitkovou metódou nazerania na vzťahy, sú cestou ako sa pozrieť na to, kde leží príčina problému, ako získať dôležitý návod k riešeniu a pokojnou cestou ho napraviť.

Firemné/pracovné konštelácie

Firemné/pracovné konštelácie

Pozývame vás na seminár Firemných/Pracovných konštelácii, kde máte možnosť cez vlastný zážitok odhaliť skrytú dynamiku firmy s dopadom na konkrétny prípad. Tento seminár vám pomôže uvidieť, či sú osobná alebo firemná stagnácia, nespokojnosť alebo opakujúce sa nežiaduce situácie zapríčinené firmou, vašim pracovným miestom, alebo vzorcami, ktoré ste si priniesli z minulých rodinných, pracovných alebo obchodných vzťahov. Jedinečnosť tejto metódy spočíva v intuitívnom a plynulom procese, ktorého výsledkom je nový obraz situácie, s ktorým klient môže pracovať nielen na samotnom seminári, ale hlavne v praxi.

Rozkvitanie do nehy

Rozkvitanie do nehy

Stretnutie venované mamám a dcérkam, ponúkajúce možnosť zažiť radosť aj hĺbku jedinečného prepojenia – Ženy Matky a Dievčaťa Dcéry na spoločnej ceste a ceste vlastného Ženstva.