Kontakt

Open Mind Centrum

Mickiewiczova 2
811 07 Bratislava
(mapa)

Tel.:
+421 911 595 183

Email:
openmind@openmind.sk

Cvičenia

Priestorová dynamika a Bothmerova gymnastika

Priestorová dynamika a Bothmerova gymnastika

Toto pohybové cvičenie nám pomáha využívať vnímanie vlastného pohybu na ozdravenie medziľudských vzťahov a seba samého. Je to umenie vychádzať s ľuďmi srdečným a objektívnym spôsobom, ktoré nám zároveň umožňuje pozorovať vlastný priestor a zlepšiť schopnosti koncentrácie a všímavosti voči okolitému svetu. Táto metóda je spojená s technikou prikladania rúk a vznešených pohybov, ktorá obnovuje dynamiku v tele. Táto jednoduchá technika prepája, regeneruje a integruje, čím nám prináša úľavu, príjemný pocit a zlepšuje nás zdravotný stav ako aj celkové držanie tela.

DETSKÉ TAI CHI alebo Hráme sa na zvieratká

DETSKÉ TAI CHI alebo Hráme sa na zvieratká

Hravá pohybová príprava pre deti vo veku 4 – 8 rokov.

Tai chi pre deti je nesúťažná a hravá forma pohybu, ktorá ruka v ruke rozvíja telo i myseľ. Učí deti správnemu držaniu tela, posilňuje chrbticu a svalstvo, harmonizuje ľavú a pravú hemisféru a „nenápadne“ ich vedie k vnútornej disciplíne. 

Chikung (Čikung)

Chikung (Čikung)

Chikung (umenie práce s vnútornou energiou),  je staroveké čínske umenie, ktorého cieľom je  zvyšovanie a kultivovanie  vnútornej energie nazývanej Chi. Korene Chikungu siahajú hlboko,  prehlboko do minulosti ľudstva, do obdobia pred 5-timi tisícmi rokov. Jeden z najvyšších Chikungov traduje svoje začiatky až do obdobia takmer pred 7- tisíc rokmi. Ďalej mizne v praxi a odkaze šamanov a iných prírodných tradícií.

Tanec piatich živlov (Cvičenie Yishu Wuhang) (SVK)

Tanec piatich živlov (Cvičenie Yishu Wuhang) (SVK)

Yishu Wuhang je dávne bojové umenie, ktoré v sebe prepája dve duchovne bohaté kultúry - čínsku a indickú. V preklade znamená Tanec piatich živlov a jeho vznik sa datuje do 5. storočia na územie Činy, v čase, keď tam z Indie dorazili prvé zmienky o učení Jin a Jang a piatich elementoch. 

ZMENA ČASU KONANIA!

Bioenergetické cvičenia na uvoľnenie stresu

Bioenergetické cvičenia na uvoľnenie stresu

Bioenergetika vychádza z predpokladu, že telo-myseľ-duša je neoddeliteľná jednota, v ktorej každá zložka ovplyvňuje ostatné a zmeny v jednej modalite môžu mať vplyv na tie ostatné. Bioenergetické cvičenia môžu rýchlo navodiť najrôznejšie druhy vibrácií, chvenie, pulzáciu a prúdenie energetického toku, odhaliť obmedzenia v dýchacom cykle a chronické svalové napätie.  Naučíte sa ako týmto symptómom porozumieť a liečiť ich.

Úvod do učenia Tantry - pre jednotlivcov

Úvod do učenia Tantry - pre jednotlivcov

Tantra je umenie milovať. Seba, iných, svet. Cvičenie tantry otvára naše mysle, telá i duše novému svetu pokoja, jasnosti a dôvery, pričom v sebe prelína dva kľúčové princípy. Prvý princíp sa zameriava na kvality ako je odolnosť, stálosť, sila a rovnováha (princíp Shiva), zatiaľ čo druhý predstavuje silu kreativity, pohybu a prúdenia (princíp Shakti). Kurz rešpektuje všetky hranice intimity, ktoré účastníci majú.

Harmonická joga

Harmonická joga

Témou tohto druhu jogy je harmónia v našom tele. Klasická forma jogových cvičení, ktorá prihliada na zdravotný aspekt, maximálne rešpektuje fyzické možnosti a momentálnu náladu jednotlivca. Harmonická joga ponúka priestor na prepájanie mysle, duše a tela na individuálnej úrovni s veľkou podporou energie druhých ľudí, keď sa pravidelne praktizuje v skupine. 

 Smiechohry a jóga smiechu

Jóga smiechu

Pri joge smiechu  vyvolávame prirodzený  spontánny smiech takzvaným cvičeným smiechom. Kombináciou očného kontaktu, detskej hravosti, jednoduchých dychových cvičení a kreatívnych smiechocvikov sa dostaneme do stavu, kedy naše telo a dušu rozosmejeme. Smiech je všeliekom! Cieľom stretnutia bude podnietiť v nás kreativitu, ľudské teplo, odbúrať stres a uvoľniť v nás hravého a tvorivého ducha. Vedeli ste, že srdečný smiech tlmí bolesti, zlepšuje medziľudskú komunikáciu a pomáha pri prekonávaní ťažkých životných situácii? Tešíme sa na stretnutie plné srdečného smiechu.

Dynamická jóga

Dynamická jóga

Tento typ jogy v sebe spája prvky  Hata jogy, cvičenia Pilates a tréningových techník Yishu Wuhang – tanca piatich živlov. Tréning je zameraný na rozvoj sily, ohybnosti a prúdenia životnej energie. Prostredníctvom cvičení ako Pozdrav slnku (vo verzii Yishu Wuhang) dochádza k posilneniu centra tela, k celkovému tréningu svalstva a ohybnosti kĺbov.

RANNÝ PILATES

RANNÝ PILATES

„Pilates je je plynulý pohyb vychádzajúci von zo silného Jadra (pás brušnej skupiny svalov).“ Je to tréning (nie terapia), a ak je prakitzovaný dôsledne, Pilates zlepšuje flexibilitu, buduje silu a rozvíja kontrolu a výdrž v celom tele. Kladie dôraz na vzpriamené držanie tela, dýchanie, rozvíjanie silného jadra, a zlepšovanie koordinácie a rovnováhy. Systém Pilatesu umožňuje prispôsobiť cvičenia v  rozsahu náročnosti – od úplných začiatočníkov až po pokročilú úroveň.