Martina Junga - terapeutka

Martina Junga je  terapeutkou žien, mužov a párov. Pomáha ženám objavovať ich sexualitu a prirodzenú ženskosť a mužom pomáha uchopovať ženskú sexualitu a psychiku. Pracuje s pármi v kríze, na znovuobjavení dôvery a vášne vo vzťahu. Sprevádza ľudí za objavením svojho vnútorného potenciálu a poslania duše. Je spoluautorkou systému Hĺbkovej pocitovej komunikácie. Spolu so svojim manželom vedie semináre pre páry na znovuobjavenie vášne vo vzťahu.
 

Termíny kurzov

Mužom úctu, ženám pozornosť alebo mužom sex, ženám lásku

  • 20. 3. Streda
  • 17:00 - 19:30

Ženy sú pocitové, muži sú teloví. Ten fakt je potrebné rešpektovať. Keď obaja vytvoríme svoju časť mostu k tomu druhému, dokážeme objaviť hlboké spojenie a živú sexualitu vo vzťahu.

Human friendly management - Vedenie firiem nového tisícročia.

  • 2. 4. Utorok
  • 17:00 - 19:30

O tom ako utvárať pracovné prostredie, v ktorom sa každý človek môže cítiť videný ako jedinečný. Nové vnímanie človeka ako zamestnanca. Vytyčovanie jeho hraníc, aby sa cítil slobodne a zároveň zodpovedne. Prečo a ako nahrádzať vonkajšiu motiváciu zamestnanca, vnútornou motiváciou. Ako rozvýjať potenciál zamestnanca...O týchto a ďaľších aktuálnych témach z pracovného prostredia za dozviete na jedinečnom HFM seminári.