PAVLÍNA PELCOVÁ - koučka

spolumajiteľka vzdelávacej firmy THE BEST TEAM s.r.o.,  lektorka a koučka s takmer 20

[Pavlína Pelcová 2]

ročnou praxou vo vzdelávaní a rozvoji dospelých. Podieľala sa na vedení vzdelávacích aktivít – tréningov, seminárov, workshopov a koučingov pre viac ako 15.000 účastníkov. Orientuje sa na manažérske, komunikačné a motivačné tréningy, avšak jej „ srdcovkou“ sú sebarozvojové témy, ktoré pomáhajú účastníkom otvoriť oči aj srdiečka, spoznať lepšie samých seba,  odhaliť vlastné silné stránky a nájsť cestu k sebe aj k druhým.

„Robím to, čo ma úžasne baví a napĺňa. Viem, aké to je, zažívať pri svojej „práci“ flow a mojim prianím a poslaním je, pomáhať druhým ľuďom k tomu, aby aj oni zažili tento pocit. Ako? Pomáham im odhaliť ich osobnostný typ a objaviť ich veľakrát rodičmi alebo školou potlačené silné stránky.  Pomáham im odhaliť, či sa k nim nepribližuje (v súčasnej dobe veľmi aktuálny) syndróm vyhorenia a keď áno, ako ho úspešne zvládnuť. Pomáham im tiež naštartovať ich hnací motor - motiváciu. A čo je motiváciou pre mňa? Spätná väzba od absolventov - čo všetko im funguje, čo sa im začalo dariť a pod. Keď mi po pár týždňoch  – manažér (chlap ako hora) povie, čo všetko sa v jeho pracovnom a predovšetkým osobnom a rodinnom živote pozitívne zmenilo, tak sa veľakrát ťažko ubránim slzám radosti a teším sa spoločne s ním...“

Termíny kurzov

Momentálne nie je naplánovaný žiaden kurz s týmto lektorom