Marek Németh - Lektor

Odjakživa ma zaujímalo ako svet okolo nás funguje. Keďže som architekt, spoznával som svet  cez snahou o pochopenie priestoru. Priestor má na nás oveľa väčší vplyv ako si myslíme . Keď som tento vzťah začal vnímať, do mojej tvorby pribudla jedna so starovekých Véd – Vastu Shastra, veda o tvorbe priestoru na základe prírodných zákonov. Pochopil som, že vedomou tvorbou priestoru podľa prirodzeného rádu materiálneho sveta môžeme smerovať jeho vplyv na náš život a posunul som sa k ďaľšej téme. A tou sú ľudia žijúci v priestore, ktorý som vytvoril. Začalo ma zaujímať ako by som mohol prepojiť harmonizáciu priestoru a ľudského tela. Prišiel čas na spoznávanie toho ako fungujeme, akým spôsobom možeme zlepšiť svoj zdravotný stav a hlavne ako efektívne pracovať so svojou mysľou.

Všetky tieto témy sú pre mňa dôležité a formujú ma. Pri riešení problému je vždy najlepšie začať od seba a na pomoc som si zvolil Kráľovskú Jógu. Jóga nám dáva možnosť pracovať súčasne s našim telom aj mysľou. Je to náročná, ale veľmi efektívna cesta, ako môžu potvrdiť všetci, ktorí sa rozhodlii ju vyskúšať.

 

Termíny kurzov

Kundalini joga s Marekom

  • 25. 7. Štvrtok
  • 20:00 - 21:30

Naše telá sú roviny pozostávajúce z hmotného a energetického zoskupenia podľa našich myšlienok a emócií z minulých inkarnácií i zo súčasného života. Podľa kvantovej fyziky sú to tzv. pamäťové stopy, ktoré ak nepretransformujeme v danom živote, idú s nami ako bloky a choroby celé stáročia... Podľa klasickej jogy je delenie na 5 koshi alebo obalov. Kundalini joga v tomto smere ide ďalej a rozoberá podrobne všetky vrstvy. Ak sú tu bloky, správnym cvičením a ajurvédskym prístupom je možné ich ÚPLNE transformovať v prospech kvalitného života tu a teraz.