Kontakt

Open Mind Centrum

Mickiewiczova 2
811 07 Bratislava
(mapa)

Tel.:
+421 911 595 183

Email:
openmind@openmind.sk

Prenájom

Cenník platný od 1. 2. 2017

Priestory sú štandardne k dispozícii od 9:00 do 21:30 hod. Predĺženie je možné po dohode.

K dispozícii sú tri samostatné miestnosti - veľká sála, stredná sála a konzultačná miestnosť. K centru patrí recepcia, kuchynka, oddychový priestor s posedením, štyri toalety, sprchový kút.  Stredná miestnosť je potiahnutá kobercom, vo veľkej je kvalitné linoleum. K dispozícii sú stoličky, ľahké individuálne písacie stolíky, biela tabuľa, flipchart, dataprojektor a premietacie plátno (za poplatok).

Pri prenájme min. na tri hodiny sa k času prenájmu miestnosti bezplatne pripočítava polhodina na prípravu priestoru a polhodina na plynulé ukončenie akcie, príp. na vystriedanie lektorov, čím u nás automaticky získate hodinu grátis nad rámec prenájmu.

Fotky priestorov si môžete pozrieť tu: GALÉRIA PRIESTOROV OPEN MIND CENTRA

PRI VIACDŇOVOM PRENÁJME RESP: DLHODOBEJ SPOLUPRÁCI JE MOŽNÁ DOHODA :)

Veľká sála - 80 m

Pondelok - Piatok (do 16:00 hod.)

1 hodina (max. 6 hodín): 18 €

Celý deň pracovné dni (7 - 9 hodín): 80 €

Pracovné dni po 16:00 a víkend (sobota až nedeľa)

1 hodina (max. 6 hodín):  21 €

Celý deň víkend (7 - 9 hodín): 108 €

 

 
 
 

Stredná sála - 40 m2 

Pondelok - Piatok (do 16:00 hod.)

1 hodina (max. 6 hodín): 14 €

Celý deň (7 - 9 hodín): 60 €

Pracovné dni po 16:00 a víkend (sobota až nedeľa)

1 hodina (max. 6 hodín): 16 €

Celý deň (7 - 9 hodín): 80 €

 

 
 
 

Malá miestnosť na masáže a/alebo individuálne stretnutia - 16 m2 

Pondelok - Piatok (do 16:00 hod.)

1 hodina (max. 6 hodín): 6 €

Celý deň (7 - 9 hodín): 36 €

Pracovné dni po 16:00 a víkend (sobota až nedeľa)

1 hodina (max. 6 hodín): 8 €

Celý deň (7 - 9 hodín): 48 €

 
 
 
   
 

Dataprojektor - 2,50 € na hodinu, 12 € na deň, 25 € na víkend (piatok až sobota)

Flipchart - flipchart, papier, popisovače - pol dňa - 4 €, celý deň 8 €

Biela tabuľa, popisovače - bezplatne

PRI VIACDŇOVOM PRENÁJME RESP: DLHODOBEJ SPOLUPRÁCI JE MOŽNÁ DOHODA :)

Ponúkame spoluprácu pri organizovaní Vašich podujatí. Podmienky spolupráce podľa dohody.
Ponúkame propagáciu Vášho podujatia na našej webovej stránke OMC a Facebooku. Podmienky podľa dohody.

 

Záloha: 50 % z ceny prenájmu. Záloha musí byť uhradená najneskôr 30 dní pred dňom prenájmu, inak bude rezervácia zrušená.

 

Storno podmienky

Zrušenie rezervácie menej ako 30 dní pred termínom akcie: storno poplatok 50% z ceny prenájmu.

Zrušenie rezervácie menej ako 3 dni pred termínom akcie alebo vopred neoznámené zrušenie prenájmu: storno poplatok vo výške 100% z ceny prenájmu.

 

Fotografie priestorov si môžete pozrieť tu.

 

Dodatočné organizačné informácie
 

a) Prenajaté miestnosti sú lektorovi k dispozícii 30 minút pred začatím kurzu a 30 minút po jeho skončení pri prenájme na min. 2 hodiny. V prípade nedodržania 30-minútového limitu na uvoľnenie miestnosti po skončení kurzu bude lektorovi zaúčtovaná ďalšia začatá hodina za prenájom miestnosti.

b) Realizácia kurzov v prenajatých miestnostiach sa musí ukončiť najneskôr do 22:00 hod., vrátane času potrebného na uvoľnenie miestnosti. Po prekročení uvedeného časového limitu alebo na základe vopred avizovaného záujmu lektora o predĺženie kurzu nad rámec tohto časového limitu sa k celkovej sume za prenájom miestnosti účtuje jednorazový príplatok vo výške 20 Eur.

c) V prípade záujmu môže OMC zabezpečiť občerstvenie pre účastníkov kurzu (sezónne ovocie, sušené ovocie, sladké a slané pochutiny, káva, čaj)  suma za občerstvenie vo výške 1,50 € za každého účastníka. V opačnom prípade lektor zabezpečuje prípadné občerstvenie pre účastníkov na vlastné náklady.