Kontakt

Open Mind Centrum

Mickiewiczova 2
811 07 Bratislava
(mapa)

Tel.:
+421 911 595 183

Email:
openmind@openmind.sk

Vystúpenie pred publikom bez stresu

Vystúpenie pred publikom bez stresu

Vystupovanie pred publikom je v dnešnej dobe bežná vec, ktorá sa vyžaduje nielen v práci, ale aj v školách. No nie každý je rodený rečník, ktorý sa dokáže sebavedome postaviť pred ľudí a prezentovať svoje myšlienky, vízie, či produkty a služby. Aj tú najlepšie pripravenú prezentáciu dokáže pokaziť nezvládnutý stres. Kurz je zameraný na zvládnutie rôznych stresových situácií, s ktorými sa môžeme pri prezentácii stretnúť, počnúc od trémy pred vystúpením, cez „okno“ počas vystúpenia, náročné publikum ai.

Na kurze si nacvičíme vysokoúčinné techniky na odbúranie stresu, ktoré budete vedieť využiť aj v iných oblastiach svojho života. Zároveň si nácvikom krátkych prezentácií a osvojovaním rôznych tipov a trikov zlepšíte svoje prezentačné zručnosti.

Je tento kurz vhodný pre mňa?

          Tento kurz je vhodný pre každého, kto sa chce naučiť bez stresu a v kľude vystupovať pred publikom. Nie je dôležité, či s tým máte skúsenosti alebo nie. Ak máte akokoľvek dobrý nápad, ktorý by ste chceli prezentovať a jediné, čo vám v tom bráni, je postaviť sa pred ľudí, potom ste na správnom mieste. Nedovoľte, aby stres zmaril vaše plány a naučte sa, ako ho zvládnuť a nadobudnúť vnútornú stabilitu.

          Kurz vám pomôže aj v prípade, že už máte s vystúpením pred publikom skúsenosti, ale cítite, že sa potrebujete zlepšiť vo zvládaní stresovej záťaže. Keď sa vám pri prezentácii podarí odbúrať stres, zrazu zistíte, že sa dokážete sebavedome postaviť pred publikum a ukázať zo seba to najlepšie.

          Možno nemáte problém s trémou, ale cítite, že sa chcete zdokonaliť po stránke obsahu a formy prezentácie. Na kurze si ukážeme a nacvičíme aj rôzne prezentačné techniky a tipy, ktoré pomôžu skvalitniť každé vaše vystúpenie. Keďže kurz je spojený s tréningom, účastníci nadobudnú nielen sebaistotu, ale aj cenné skúsenosti.

 

Aký je priebeh kurzu?

          Kurz bude obsahovať praktické cvičenia a techniky zamerané na zvládanie stresu a zdokonaľovanie prezentačných zručností. Účastníkom bude poskytnutý priestor a možnosť vyskúšať si získané vedomostí počas niekoľkých krátkych prezentácií. Konštruktívna spätná väzba posilní ich sebavedomie a posunie ich dopredu.

          Kurz bude prebiehať v malých skupinkách s maximálnym počtom 8 účastníkov. Bude rozložený do troch blokov (3 týždne). Jeden blok trvá 3 hodiny vrátane krátkej prestávky. Účastníci budú mať počas týchto 3 týždňov systematickú prípravu zameranú na kontinuálne zvyšovanie úrovne svojich prezentačných zručností.

          Po absolvovaní kurzu obdržia účastníci certifikát o jeho absolvovaní.

 

Obsahová náplň kurzu

1. blok:

Vysvetlíme si, čo je dôležité pri tvorbe obsahovej stránky prezentácie. Zameriame sa na zvládanie stresu z dlhodobého hľadiska, nácvik uvoľňovacích techník na odbúranie stresu, čím posilníme svoju vnútornú stabilitu aj v iných životných oblastiach.

2. blok:

          Zameriame sa na samotnú formu prezentácie a ukážeme si, ako má kvalitne          pripravená prezentácia vyzerať. Pri vystúpení pred publikom nás môžu prekvapiť      neočakávané stresové situácie. Nacvičíme si rýchle a účinné techniky, ktoré nám     pomôžu znovu sa čo najrýchlejšie dostať do vnútornej harmónie.

3. blok:

Ukážeme si, ako pracovať aj s náročným publikom a ako elegantne vyviaznuť z problémových či trápnych situácií. Vysvetlíme si význam využívania jednotlivých vizuálnych a iných pomôcok pri prezentácii.

 

Kde: Openmind centrum Bratislava

Kedy:  8.jún (štvrtok) 18.00 - 21.00

           15.jún (štvrtok) 18.00 - 21.00

           22.jún (štvrtok) 18.00 - 21.00

          

Cena kurzu: 111 Eur

Maximálny počet účastníkov: 8

Po absolvovaní kurzu obdržia účastníci certifikát o absolvovaní. Okrem toho každý dostane aj videonahrávky svojich prezentácií, aby mohol sám zhodnotiť svoj progres.

 
Lektorka: Miroslava Atanasová má niekoľkoročnú prax v príprave a realizácii školení prezentačných, predajných, komunikačných a manažérskych zručností. Pracovala nielen v oblasti individuálneho poradenstva (kariérové poradenstvo, zvládanie stresu), assessment centier, výberových konaní, ale aj ako projektová manažérka, kde sa denno-denne stretávala s prezentovaním projektov, cieľov a výsledkov svojej práce. Má bohaté skúsenosti vo verejných vystúpeniach tak pred malým, ako aj pred veľkým publikom. Okrem toho je detskou autorkou a svoje prezentačné zručnosti mala možnosť si vyskúšať aj pred tým najvďačnejším, no o nič menej náročným publikom – detským čitateľom.

Termíny kurzov a objednávky

Ľutujeme, ale pre tento kurz momentálne nemáme žiadne voľné termíny.

Dôležité: Aby ste sa uistili, že naše správy pre Vás neskončia v spamovom koši,
prosím, pridajte si adresu openmind@openmind.sk do Vášho adresára. Ďakujeme!