Kontakt

Open Mind Centrum

Mickiewiczova 2
811 07 Bratislava
(mapa)

Tel.:
+421 911 595 183

Email:
openmind@openmind.sk

Manažérske kurzy

Time management a redukcia stresu

Time management a redukcia stresu

Dvojdenný seminár Time a stress management s Jitkou Ševčíkovou je zameraný na time management, praktické manažérske zručnosti, sebapoznanie a rozhodovanie v ťažkých situáciách, Zameriava sa na stanovovanie priorít, učí ako zvládať stresové situácie. Sú v ňom zahrnuté metódy, ako lepšie využiť svoj ​​potenciál, naučiť sa delegovať, rozpoznať svoje silné a slabé stránky a podľa toho plánovať a orientovať sa vo svojom živote a prioritách.

Stress management

Stress management

Cieľom kurzu je zoznámiť poslucháča so základnými princípmi vnútornej práce s emóciami a spôsobmi vnútornej transformácie stresu

Slovo stres pochádza z latinského slovesa „stringo, stringere“, teda sťahovať, uťahovať. Je odpoveďou organizmu na akúkoľvek nadmernú záťaž, ktorá vyvoláva v tele reakciu prispôsobovania sa na nové podmienky, takzvanú stresovú reakciu, prostredníctvom ktorej sa organizmus uvedie do pohotovosti a snaží sa so záťažou vyrovnávať.

Firemné/pracovné konštelácie

Firemné/pracovné konštelácie

Pozývame vás na seminár Firemných/Pracovných konštelácii, kde máte možnosť cez vlastný zážitok odhaliť skrytú dynamiku firmy s dopadom na konkrétny prípad. Tento seminár vám pomôže uvidieť, či sú osobná alebo firemná stagnácia, nespokojnosť alebo opakujúce sa nežiaduce situácie zapríčinené firmou, vašim pracovným miestom, alebo vzorcami, ktoré ste si priniesli z minulých rodinných, pracovných alebo obchodných vzťahov. Jedinečnosť tejto metódy spočíva v intuitívnom a plynulom procese, ktorého výsledkom je nový obraz situácie, s ktorým klient môže pracovať nielen na samotnom seminári, ale hlavne v praxi.

Pokročilá škola sebakoučovania

Pokročilá škola sebakoučovania

Pozývame vás na cyklus štyroch zážitkových seminárov, ktorý vám pomôže posilniť si sebavedomie, vytvárať si pozitívnu energiu, zvládať záťažové situácie a stresy, zjednodušovať si vlastný život, ako aj ovládať šarmantnú komunikáciu a konštruktívne riešiť konflikty. Nepotrebujete na to žiadne triky, ani zložité riešenia, len aplikačné zásady, ktoré si nastavíte podľa seba. Tie vás dovedú k väčšej spokojnosti, naplnenosti a uvoľnenosti.

Manipulácia - ubráňte sa!

Manipulácia - ubráňte sa!

Manipulácia patrí v dnešnom svete k bežným, až každodenným javom. Odhaliť manipuláciu, či už zo strany iných osôb alebo svoju vlastnú nie je vždy celkom jednoduché. Rovnako ako nemusí byť jednoduché sa snahám o manipuláciu ubrániť. Seminár známej lektorky a koučky Jitky Ševčíkovej vám pomôže sa v manipulácii nielen zorientovať, ale ju vo svojom živote aj eliminovať. 

Zážitková škola sebakoučovania – ROZHODNUTIA

Zážitková škola sebakoučovania – ROZHODNUTIA

Pozývame vás na cyklus troch zážitkových seminárov, ktorý vám pomôže porozumieť vlastnému procesu (ne)rozhodovania sa, posilniť si zdravé sebavedomie a vytvárať si pozitívnu energiu, ktoré sú dôležitou súčasťou správnych rozhodnutí. Keď chceme niečo zmeniť, musíme byť sami sebe všímavými sprievodcami. Potom zistíme, že to, čo v živote dosahujeme, nezávisí natoľko od času, ako od našej chuti. Nebudete na to potrebovať žiadne triky, ani zložité riešenia, len aplikačné zásady, ktoré si nastavíte podľa seba. Tie vás dovedú k väčšej spokojnosti, sebadôvere, rozhodnosti a uvoľnenosti. 

Zmena na polceste alebo ako robiť to, čo ma baví

Zmena na polceste alebo ako robiť to, čo ma baví

Pozývame vás na 3-dielny seminár, ktorého podstatou je vlastne znovuobjavenie zdroja vašej spokojnosti, naplnenia a sebavedomia. Budeme sa zaoberať tým, ako zmeniť pracovné zameranie v živote, čo znamená táto zmena pre váš život a ako túto zmenu uchopiť. Presvedčíte sa, že naozaj platí, kto sa veľa pýta sa aj veľa dozvie.

Nájdi svoj smer, ži svoje poslanie!

Nájdi svoj smer, ži svoje poslanie! – Kariérové poradenstvo zážitkom

Dvojdňový seminár, ktorý bude určený pre každého, kto hľadá svoje vysnívané povolanie alebo poslanie, kto cíti, že práca by mala mať hlbší zmysel a že naša úloha je ho nájsť a tejto práci dať. Na ceste objavovania vášho talentu, vašich jedinečných schopností a vhodného povolania, vás budú sprevádzať kariérové poradkyne Alžbeta Krištienová a Martina Kusenda.

Neverbálna komunikácia a náročné komunikačné situácie

Neverbálna komunikácia a náročné komunikačné situácie

Pokiaľ cítite, že by vaša komunikácia s klientami alebo aj vašimi blízkymi potrebovala trochu rozlúštiť a nakopnúť, potom je tento seminár presne pre vás. Je určený pre rozvoj individuálnych kompetencií každého človeka na rokovanie a rozvíja mnohé sociálne kompetencie, ako zvládanie konfliktov, spoluprácu, komunikáciu nielen v tíme na pracovisku, ale aj v bežnom živote. Pomôže vás umevodiť si svoje vlastné vystupovanie v komunikácii, ale aj pochopiť emócie svojich blízkych, či vašich zákazníkov. Objasní dôležitosť emočného prežívania a vplyv emócií na obchodné rokovania a pri vyjednávaní vôbec.

Kryptomeny ako finančná príležitosť

Kryptomeny ako finančná príležitosť

Kryptomeny sa pomaly stávajú súčasťou našich životov a postupne vytvárajú nový finančný systém. Tento vývoj je stále len na začiatku a kryptotrhy nám poskytujú doslova šialené možnosti ako znásobiť svoju investíciu a zároveň sa stať súčasťou novej éry finančnej a osobnej slobody.