Kontakt

Open Mind Centrum

Mickiewiczova 2
811 07 Bratislava
(mapa)

Tel.:
+421 911 595 183

Email:
openmind@openmind.sk

Marek Németh

Marek Németh

 

Lektor Kundalini jogy, architekt, cestovateľ a milovník Indie...

Marek Németh je architekt, ktoreho naplna tvorit priestor podla niekolko tisícročí starej vede o architekture VASTU SHASTRA, kde sa spája materiálne a duchovné poznanie do jedného celku. Viackrát precestoval Indiu a nastúpil na cestu učenia Kundalini jógy, ktorá je transformačná a mení život už za 40 dní.

Zuzana Bubáková

Zuzana Bubáková

Od malička milujem vyjadrenie tancom, tanec mi bol  vždy blízky a moja „kariéra“ začala orientálnym tancom, ktorému som prepadla na niekolko rokov a bol to pre mňa ten čas, kedy som pomaly získavala pozitívnejší vzťah sama k sebe a začala do svojho žívota vpúšťať ženskú energiu.
Neskôr som orient vymenila za latino. To mi prinieslo neskutočne veľa radosti, slobody a vášne do života. Naučila som sa, že život sa dá žiť s ľahkosťou a netreba ho brať až tak vážne...

Tereza Ruth

Tereza Ruth

Hlboké prepojenie so svojou ženskou podstatou precítila ešte dávno vďaka knihe „Ženy ktoré behali s vlkmi“, ktorá sa tak  stala jej „knihou kníh“ a zostala ňou až doteraz... ako inšpirácia a podpora na vlastnej životnej ceste ako i vo svojej práci... po absolvovaní 4 ročného štúdia tantrajógy pre ženy a výcviku katarzných (hlbinných) techník sa niekoľko rokov intenzívne venuje  práci so ženami ako lektorka cvičenia Mohendžodáro - tantrajógy pre ženy.

Andrea Tkáčová

Andrea Tkáčová

Srdečne zdravím ! :-)  S dovolením, pár slov o mojej Ceste:

DOTYK 
Vnímam to tak, že dotyk hraje v živote ľudí nenahraditeľnú úlohu - vedomým dotykom sa dotýkame nielen svojich (fyzických) tiel, ale i sŕdc, duší. Potrebujú ho už tí najmenší a s vekom sa nič v skutočnosti na tom nemení. Dotyková terapia môže predstavovať skvelý spôsob, ako prejaviť napríklad aj pozornosť, lásku, úctu.. Môže prinášať úžasné uvoľnenie, ale má aj veľkú silu a vie človeka nabíjať energiou - dopĺňať, prípadne ju "vypúšťať" (ak je nažiadúci nadbytok). A v neposlednom rade, dokáže nás tiež učiť, ako sa otvoriť - otvoriť Životu, jeho liečivej sile. ..Cítite to ?

Erik Goldschmidt

Erik Goldschmidt

Joga ku mne prišla prirodzene a sama. Takmer už pred 10 rokmi, ako súčasť záujmu o východné náuky a tradičné systémy práce s mysľou a telom.

 Na začiatku bola túžba po nakuknutí pod pokrievku reality a skutočnosti, ako je nám v týchto zemepisných šírkach prezentovaná.

Táto túžba sa pretransformovala na cestu a životný štýl.

Mgr.Milota Pfeffer Nemčoková

Mgr.Milota Pfeffer Nemčoková

Magistra farmácie,skúsená dlhoročná certifikovaná odborníčka na homeopatiu a Bachovu kvetovu terapiu, 

Numerologička a učiteľka meditácie a pozitívneho myslenia. 

Rastislav Ďurove

Rastislav Ďurove

Moje meno je Rastislav Ďurove  a už od detstva vo mne zrela túžba presahovať svoje vlastné záujmy a byť užitočný pre širší celok. Moja túžba pomáhať sa neskôr naplno prejavila v sebarozvojových aktivitách pre verejnosť. 

Navštívte osobnú stránku lektora na na tejto linke (klik)

Katarína Runa

Katarína Runa

V tom "vonkajšom" svete by som mohla byť označená mnohými pomenovaniami - lektorka, učiteľka, sprievodkyňa, fotografka, zakladateľka centra osobného rozvoja, žena, mama. Pod tým všetkým je ale to podstatné - som bytosť, ktorá hľadá v živote svoju pravdivosť, a skrze ňu vlastnú silu a prijatie všetkého, čo je. A táto cesta hľadania ma priviedla aj k môjim darom a poslaniu - sprevádzať pri podobných putovaniach do svojho vnútra aj iných.