Kontakt

Open Mind Centrum

Mickiewiczova 2
811 07 Bratislava
(mapa)

Tel.:
+421 911 595 183
+421 904 655 039

Email:
openmind@openmind.sk

Katarína Runa

Katarína Runa

V tom "vonkajšom" svete by som mohla byť označená mnohými pomenovaniami - lektorka, učiteľka, sprievodkyňa, fotografka, zakladateľka centra osobného rozvoja, žena, mama. Pod tým všetkým je ale to podstatné - som bytosť, ktorá hľadá v živote svoju pravdivosť, a skrze ňu vlastnú silu a prijatie všetkého, čo je. A táto cesta hľadania ma priviedla aj k môjim darom a poslaniu - sprevádzať pri podobných putovaniach do svojho vnútra aj iných.

Rastislav Ďurove

Rastislav Ďurove

Vyštudoval právo a posledných desať rokov sa profesionálne venuje drogovej problematike, predovšetkým so zameraním na jej právne aspekty. Venuje sa prednáškam o pripravovaných zmenách právnej úpravy pri drogových trestných činoch, o možnostiach ako hájiť svoje práva pri kontakte s políciou, alebo ako správne postupovať, ak sa vyskytne problém s drogami u detí v rodine alebo v škole. V súčasnosti sa zameriava aj na sebarozvojové aktivity pre mužov a pre páry, individuálne poradenstvo a masáže.

 

Tereza Ruth

Tereza Ruth

Hlboké prepojenie so svojou ženskou podstatou precítila ešte dávno vďaka knihe „Ženy ktoré behali s vlkmi“, ktorá sa tak  stala jej „knihou kníh“ a zostala ňou až doteraz... ako inšpirácia a podpora na vlastnej životnej ceste ako i vo svojej práci... po absolvovaní 4 ročného štúdia tantrajógy pre ženy a výcviku katarzných (hlbinných) techník sa niekoľko rokov intenzívne venuje  práci so ženami ako lektorka cvičenia Mohendžodáro - tantrajógy pre ženy.

Marianka Prem Adi Kaur  

Marianka Prem Adi Kaur  

Roky 2011 a 2012 boli pre mňa zlomové roky, kedy som prešla ťažkými životnými skúškami a začala hľadať cestu… Do života mi prišla etikoterapia a freediving (potápanie bez prístroja- forma meditácie pod vodou). V roku 2015 som sa prvýkrát stretla s Kundalini jógou a neskôr nastúpila do školy učiteľov. Zmenila som svoju osobnosť, odišla z korporátnej spoločnosti, vytvorila nové priateľstvá a našla cestu, ako žiť v pokore, láske a súlade so svetom. Sat Nam (Pravda je v nás).  

Majo Šatara

Majo Šatara

Máte istotu, že Majo dáva do tréningu všetko, lebo sa učil a stále sa učí od tých najlepších. Aby vám priniesol ten najlepší zážitok z Merengue, neváha ísť do Dominikánskej republiky. Pre menej známe tanečné prvky ako locking, či popping precestuje celý svet, od Viedne cez Frankfurt až po Los Angeles, kde trénoval so zakladateľom Shabba-doo. V súčasnosti vedie vlastné kurzy Tanec Ulice.

Tomáš (Arup) Fodor

Tomáš (Arup) Fodor

S živosťou a spontánnosťou som mal ako dieťa veľký problém, moje telo slúžilo len ako dopravný prostriedok pre mozog. Našťastie som sa dostal k Oshovým aktívnym meditáciám ktoré mi umožnili dostať sa do kontaktu so sebou. Začal som vyhľadávať semináre a terapeutické skupiny zamerané na odblokovávanie tela, hlasu, energie a sexuality. 

Marek Németh

Marek Németh

 

Lektor Kundalini jogy, architekt, cestovateľ a milovník Indie

Zuzana Bubáková

Zuzana Bubáková

Od malička milujem vyjadrenie tancom, tanec mi bol  vždy blízky a moja „kariéra“ začala orientálnym tancom, ktorému som prepadla na niekolko rokov a bol to pre mňa ten čas, kedy som pomaly získavala pozitívnejší vzťah sama k sebe a začala do svojho žívota vpúšťať ženskú energiu.
Neskôr som orient vymenila za latino. To mi prinieslo neskutočne veľa radosti, slobody a vášne do života. Naučila som sa, že život sa dá žiť s ľahkosťou a netreba ho brať až tak vážne...

Mgr. art. Lucia Ladiva Bužeková

Mgr. art. Lucia Ladiva Bužeková

Vyštudovala divadelnú réžiu a dramaturgiu na VŠMU v Bratislave a divadelnú výchovu na JAMU v Brne. Absolvovala tiež bohatú škálu neformálneho vzdelávania v oblasti divadla, tanca, spevu, pedagogiky, psychológie, antropológie a etnológie. Intenzívne sa vzdelávala aj v témach slovanského vedomeckého učenia a obradov prírodných národov. Dva roky pôsobí pod vedením Jorgeho Arenivara – tanečníka Slnka a šíriteľa tradičnej indiánskej spirituality.

Jana Lengyelová

Jana Lengyelová

Akreditovaná lektorka Loona dance, absolventka Loona dance academy u autorky tohto tanečného konceptu Lucie Kupcovej. Je niekoľkoročnou lektorkou ženských seminárov a ženských kruhov spojených s poznávaním podstaty premenlivosti ženy a jej menštruačného cyklu – 4 tváre ženy, v rámci ktorých pracuje s pohybovými cvičeniami, spontánnym tancom, hlasom, jednoduchými ženskými rituálmi. Je novodobou Kňažkou Bohyne zasvätenou u avalonských kňažiek v Škole kňažiek Starej Európy.

Yehuda Tagar

Yehuda Tagar

Riaditeľ Persephone inštitútu a školiteľ profesionálnych kurzov. Izraelsko-austrálsky psychoterapeut a medzinárodný prednášajúci so sídlom v Kapskom meste. Zakladateľ Psychofonetiky a Persephone Inštitútu, prezident PACE Praha. Vedie vlastnú prax, výuku a prednášky v Austrálii, na Novom Zélande, Juhoafrickaj republike a Anglicku od roku 1991.
Členstvo: SCAPE (Society of Counselling & Psychotherapy Educators, Australia); SAAP (South African Association of Psychotherapy); WCP-AC (World Council of Psychotherapy – African Chapter); AMASA (Anthroposophical Medicine Ass. South Africa).

 

Jan Bílý

Jan Bílý

Po niekoľkých rokoch "spirituálneho pútnictva" (Francúzsko, Grécko, India) a štúdia grafiky a umenia v Karlsruhe (prof. Georg Baselitz) má mnohoročné skúsenosti v poradenstve a rozvoji osobnosti.

Lucie Kolaříková - Bouzková

Lucie Kolaříková - Bouzková

Lucie Kolaříková - Bouzková vyštudovala psychológiu na univerzite v Regensburgu. Pracuje s témami sebalásky a sebavedomia, strachu, práce s mysľou, vnútorného dieťaťa a rozvoja vnútorného tvorcu. Pre projekt Ženy ženám teraz vytvorila online program s názvom Prijímam svoj strach.